Veikla

Sukūrė: Grigas Petraitis, 2014-04-01 17:08.

Klubo tikslai, uždaviniai ir veikla

  1. Rūpintis klubo narių fizinės kultūros ir sporto tenkinimu.
  2. Aktyviai propaguoti bėgimą, sveiką gyvenimo būdą.
  3. Rūpintis klubo narių sveikata, medicininiu aptarnavimu.
  4. Klubas teikia informaciją apie savo sportinę veiklą Kauno m.  kūno kultūros ir sporto skyriui.